Liên hệ và góp ý

Liên hệ và góp ý

Ngày đăng: 27/07/2023 10:11 AM

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁNH KHÔN

  Địa chỉ: 9/31 Khu Phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Điện thoại: (0274) 3795.668 - Fax: (0274) 3795.669

  Hotline: 0918 741 025  (Ms Phụng)

  Email: thanhkhonvn@gmail.com - 

  Website: http://thanhkhon.com. Design by ninavn.com

  Người đại diện: Hồ Lỷ Phụng

  Mã số doanh nghiệp: 3701818705

  Đăng ký lần đầu: ngày 22 thang 12 năm 2010

  Đăng ký thay đổi lần 3: ngày 08 thang 08 năm 2014

  Chia sẻ:

  Đối tác khách hàng